מוצר נוסף בהצלחה
משלוח חינם בקניה מעל 199 ש"ח

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של חברת חנות האונליין בע"מ, מרחוב אלון התבור 10, קיסריה ("החברה"), הנמנית על קבוצת שסטוביץ (הכוללת את חברת ש. שסטוביץ בע"מ, מנה י.א בע"מ, החברה ועוד) ("הקבוצה"). תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. הגישה לאתר זה ורכישת מוצרים בו, הנה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

1. כללי

1.1. תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין החברה ו/או הקבוצה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או הרוכש מוצרים באתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח"). 

1.2. נא עיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל פעולה באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ואנו נראה בכל משתמש כמי שקרא תקנון זה. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר. 

1.3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר, ועל כן מומלץ לעיין בתקנון זה מעת לעת. 

1.4. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

1.5. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת.

1.6. חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם. 

2. השימוש באתר

2.1. אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרי צריכה שונים. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.

2.2. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הקישור https://theonlinestore.co.il/index.php?route=information/contact. 

2.3. השימוש באתר, והמוצרים המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. החברה שומרת על הזכות לקבוע כמות מרבית של יחידות מוצר אותן ניתן לרכוש ברכישה אחת, כמו-גם לבטל או להפחית כמות של כל מוצר שיסופק ללקוח, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאי השימוש. מובהר כי בכל מקרה מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-5 יחידות מכל מוצר.

2.4. החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18. 

2.5. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"). החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן, נכון ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. 

2.6. החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר ו/או השירותים שניתנים באתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת ומעת לעת. החברה שומרת על זכותה להגבלת תכנים מסומים ו/או את הגישה לשירותי האתר ו/או את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, ו/או לסיים את פעילות האתר. 

2.7. יתכן שחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים. 

2.8. זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד. נתוני המוצרים המחייבים הם אלה המופיעים על אריזות המוצרים בלבד, ולפני הצריכה יש להסתמך על האמור בהן בלבד. אם זיהית פער משמעותי בין נראות ותיאור המוצר בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, נודה אם תעדכננו בכך כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שהם מופיעים באתר (לרבות לענין אלרגנים ו/או גלוטן), ובמקום זאת מומלץ לקרוא את המופיע על גבי המוצר עצמו לפני השימוש בו.

2.9. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.

3. שעות הפעילות באתר

3.1. המזמינים יכולים לבצע הזמנה באתר במשך כל שעות היממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. 

3.2. שעות פעילות מוקד שרות הלקוחות הנן כדלקמן: ימים א' - ה', בין השעות: 8:00 ועד 16:00. מובהר כי ייתכנו שינויים במועדים המצוינים לעיל, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. 

4. המוצרים ומחיריהם

4.1. באתר נמכרים מוצרי צריכה, והכל כמפורט ברשימת המוצרים המופיעה באתר. תמהיל המוצרים המוצג באתר ואשר מוצע למכירה נתון לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מוצרים ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים המוצג באתר, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד', הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

4.2. המחירים המופיעים באתר נקובים בש"ח, כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויבו בנפרד כאמור בסעיף 8 להלן. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה. 

4.3. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבצעים אלו יהיו בתוקף למשך התקופה שקבעה החברה ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. למרות האמור, החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 

4.4. במסגרת הרכישה המתבצעת דרך האתר, לא יחולו ולא ניתן יהיה ליהנות מכפל הנחות / הטבות על המוצרים הנמכרים, זולת אם הדבר צוין במפורש אחרת.

4.5. החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה. 

4.6. מחירי המוצרים באתר האינטרנט, אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים במקום אחר (ובכלל זה משווקים, ספקים וחנויות אחרות של החברה ושל אחרים). בכל מקרה, המחירים באתר הם המחירים הקובעים והמחייבים בהתייחס לכל רכישה המבוצעת באמצעות האתר.

4.7. חיוב בגין מוצרים שקילים, ככל שיהיו, יהיה בהתאם למשקל המוצרים בפועל. מאחר שבעת ביצוע ההזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע על פי הערכות משקל של המוצרים השקילים המוזמנים, מוסכם כי החיוב בפועל יתבצע על פי שקילה של המוצרים בסמוך לפני אספקתם. 

4.8. באתר ניתן לממש קופונים המוענקים לצרכנים במסגרת שיתופי פעולה של גופים מסחריים עם החברה. תנאי המימוש המחייבים של הקופונים הם כפי שמפורט בקופונים. מובהר, כי הקופון הינו אישי ולא ניתן להעברה (אלא אם צוין אחרת בתנאי המימוש של הקופון). עוד מובהר, כי מימוש קופונים מותנה במינימום רכישה בסך של 100 ש"ח וכי על המשתמש להיות רשום באתר. ניתן לממש קופון אחד בלבד בכל עסקת רכישה. למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור קופון שלא מומש טרם פקיעת תוקפו בהתאם לתנאי המימוש.

5. אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר

5.1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע הסכמתו, במקום ובאופן שידרש לעשות כן, לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה. 

5.2. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, נדרש המשתמש לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך באתר.

5.3. החברה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.4. במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש המשתמש להזין כתובת דוא"ל וסיסמא, אשר ישמשו אותו במסגרת פעילותו באתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור על הסיסמא מאובטחת ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה.

5.5. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי פנייה לחברה, בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6. רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, מאסטרכארד, ישרכארט, ו-ויזה . רכישת מוצרים לא תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי שאינם נמנים על הכרטיסים הנ"ל לרבות מסוג דיינרס ו/או כרטיסי חיוב עם כתובת חיוב מחוץ לישראל ו/או באמצעות תשלום מזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות שיקים.

5.7. רכישת מוצרים באתר כפופה למינימום הזמנה בסך 100 ש"ח. 

5.8. על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור. 

5.9. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.

5.10. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

5.11. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבלת אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. אם לא מתקבל אישור הזמנה בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר בקישור הבא: https://theonlinestore.co.il/index.php?route=information/contact

5.12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ללקוח את דבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. מובהר כי אנו לא נישא באחריות כלשהי לעיכוב או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.

5.13. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.

5.14. מובהר בזה כי מרגע שבוצעה הזמנה, לא ניתן באמצעות האתר לשנותה ו/או לבטלה. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, או לבקש לשנות ו/או לבטל ההזמנה, ככל שהדבר ניתן בכפוף להוראות תקנון זה, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דף צור קשר https://theonlinestore.co.il/index.php?route=information/contact או במספר הטלפון 1-800-201-042.

6. בירורים לגבי הזמנה

6.1. משתמשים בעלי חשבון יכולים להתעדכן בהיסטוריית ההזמנות שלהם ובפרטים נוספים, על ידי צפייה ב"אזור האישי" שלהם תחת החשבון שלהם, או באמצעות שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.  

7. אספקת והובלת מוצרים

7.1. בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, תספק החברה ללקוח את המוצרים, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח. המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח, על פי רוב, תוך שלושה (3) ימי עסקים (לאחר היום שבו הושלמה ההזמנה), אלא אם נודיע אחרת ללקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח והוא יסופק בתוך טווח הזמן האמור לעיל (הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 16:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו לאחר השעה 16:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב שלאחר מכן). 

7.2. אספקת המוצרים שבהזמנה כפופה לקיום המוצרים במלאי, וכן לכך שהמוצרים זמינים למשלוח בתוך זמן סביר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה בנושא. במקרה בו לא ניתן לספק מוצר שהוזמן (עקב אי-זמינות במלאי או מכל סיבה אחרת), החברה תנסה ליצור קשר עם המזמין, בהתאם לפרטים שמסר בהליך ההרשמה, על מנת לבחון אפשרות לספק מוצר חלופי, ככל שקיים, על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעונין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם החברה, להחזיר את המוצר החלופי ולקבל זיכוי. למען הסר ספק, מובהר כי למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה של אי-אספקת מוצר שהוזמן ו/או במקרה שסופק מוצר חלופי במקום המוצר שהוזמן.

7.3. אין באפשרות החברה לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר. יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב). 

בעקבות משבר הקורונה ולאור המצב שנוצר, ייתכנו עיכובים במשלוחים

7.4. מובהר כי רכישת המוצרים ואספקתם אפשרית אך ורק כאשר מען האספקה המבוקש מצוי בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את האספקה. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות על הלקוח יש ליצור קשר עם חברת השילוח בטלפון 5262*.

7.5. בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 29 ש"ח בגין אספקת המוצרים למען המבוקש בהזמנה אחת. עם זאת, בגין הזמנה בסך כולל של מעל 200 ש"ח  לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. החברה שומרת על זכותה לשנות את סכום ההזמנה שמעליו אין חיוב בדמי משלוח. במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ותעריפי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על כך. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הרכישה לתשלום ביום האספקה, כך שככל שסכום הרכישה בפועל לא יעלה על 200 ש"ח, מכל סיבה שהיא לרבות חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יתווספו דמי משלוח בנוסף לסכום הרכישה.

7.6. במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, על הלקוח לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בעלות המשלוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את הלקוח מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו.

7.7. בעת מילוי הפרטים הנדרשים ו/או במידה השליח יצור קשר עם הלקוח, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הרכישה ודמי המשלוח. למרות האמור, לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע כי במקרים מסוימים לא תתאפשר השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה (למשל – במקרה שההזמנה כוללת מוצרים יקרי ערך, במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי של תייר) וכן כי במקרים מסוימים מחויבת השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה.

7.8. זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. מובהר כי שעון השרת בו מופעל אתר החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לענין שעת אישור ההזמנה ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה.

7.9. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה. 

7.10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בהתאם למדיניות האריזה של החברה (בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

8. מדיניות החזרת מוצרים

8.1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

8.2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת / החלפת / החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו. מובהר כי השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר תחויב אף היא בדמי משלוח.

8.3. הלקוח רשאי להחזיר מוצרים לחברה תוך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר ו/או בהתאם להוראות החוק, ובלבד שאין מדובר במוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים) וכן שהם הוחזרו במצב תקין, לא נעשה בהם שימוש, והם נמצאים באריזתם המקורית שלא נפתחה ולא נפגעה. החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז). האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("חוק הגנת הצרכן"), ככל שהן חלות.

8.4. הזכות לביטול כאמור בסעיף 9.3 עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).

8.5. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה/ קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה/ קופון.

9. ביטול עסקה על ידי החברה

9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) אם יתברר כי המשתמש מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי; (ה) אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בוטלה העסקה כאמור במי מהחלופות הנ"ל, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי;

10. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

10.1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם ("לינקים"). הצפיה והשימוש בתכנים המופיעים בלינקים הנה בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הנוהגים באותם אתרים, ומובהר שהחברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו.

10.2. הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

10.3. החברה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

10.4. כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע על אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע על גבי אריזת המוצר. 

10.5. מובהר כי ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (AS IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.

11. הצטרפות למאגר צרכנים

11.1. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של החברה ו/או של הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ("מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש בתאר, לרבות מדיניות הפרטיות.

11.2. בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.

12. פרטיות

12.1. בעת השימוש באתר נאסף מידע הקשור למשתמשים. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשם, בכתובת, במספר הטלפון, גיל, מין, דוא"ל, וכל מידע אישי אחר שהמשתמש מסר לנו מרצונו. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרת האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיהם - המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראו המשתמשים באתר, העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת האינטרנט ממנה פנו לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפו ועוד. 

12.2. המידע שיימסר במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר ו/או יאסף אודות המשתמשים עקב השימוש באתר (לרבות במצב "אורח") ובשירותי החברה ו/או מי מטעמה, ישמר במאגרי מידע הרשומים של החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה, ויעשה בו שימוש על ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, ובין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, למתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, משלוח הודעות בנוגע לסקרים, הטבות ועדכונים, דיוור ישיר, משלוח מידע שיווקי ופרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי ושירותי החברה ו/או הקבוצה, מי מטעם מי מהן ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה ו/או לקבוצה שיתוף פעולה, ו/או מוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהחברה ו/או הקבוצה יפרסמו בעצמן ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), כמו-גם לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה ו/או הקבוצה; והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות אחרות. דע לך כי אינך נדרש על פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברתו לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא.

12.3. החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או שיאסף אודותיהם, גם על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, על מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, וכן על מנת להתאים את המודעות שיוצגו לעיני המשתמשים בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלהם. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך לא יזהה את המשתמש אישית בשם או כתובת והוא יהיה ברובו מידע סטטיסטי.

12.4. החברה ו/או הקבוצה לא יעבירו לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על המשתמשים באתר (ככל שמידע זה מזהה אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה; (ב) במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעמם מי מהן; (ג) על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי; (ד) בכל מקרה שהחברה ו/או הקבוצה יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של המשתמש, של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ה) אם החברה ו/או הקבוצה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ו) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או שנכללות בקבוצה אליה שייכת החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע המשתמש באתר; (ז) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה ו/או הקבוצה, בקשר עם האתר; (ח) בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת של המשתמש למסירת המידע.

12.5. בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא קבלת הסכמה של הנמען. ככל שניתנה הסכמה של המשתמש כאמור, המשתמש יכול לחזור בו מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

12.6. החברה (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמה), משתמשים  ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של כל משתמש, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם משתמש מעונין להימנע מקבלתן כאמור הוא יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. משתמש שאינו יודע כיצד לעשות כן, יוכל לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, על כל משתמש להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיכולות שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

12.7. על אף המאמצים בהם נוקטות החברה ו/או הקבוצה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע שברשותה, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה ו/או הקבוצה אינן יכולות להתחייב שהאתר ו/או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השימוש בו ו/או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע למשתמש שהחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

13. זכויות יוצרים וקניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתר האינטרנט, שם האתר והמוצרים המופיעים, בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain, וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה).

13.2. זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה ו/או לקבוצה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ו/או הקבוצה. 

13.3. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור. 

13.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הקבוצה מראש, במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה ו/או הקבוצה, מכל סוג שהוא. 

13.5. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מטעמה בכתב ומראש.

14. אחריות החברה ו/או הקבוצה

14.1. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר. 

14.2. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ההזמנה ו/או טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי ו/או טעות בהקלדת מספר היחידות המוזמנות, והמזמין ישא באחריות מלאה לנזק שייגרם לחברה בגין כך.

14.3. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות בגין חברת השילוח שהנה צד שלישי שאינו קשור אליהן, ובכלל זה לענין עיכובים ו/או תקלות באספקת המשלוח שאינם בשליטתה ושמקורם בלקוח ו/או בחברת השילוח, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות וכיוצ"ב. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המשלוח. 

14.4. כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם ("AS IS"), והחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן אינן מביעות עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא ישאו באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא יהיו אחראיות לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.

14.5. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.

14.6. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. 

14.7. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, לא ישאו בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, במישרין או בעקיפין, עקב אי-אספקת מוצר שאינו נמצא במלאי, ו/או עקב תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, ובלבד שתאריך התפוגה כאמור הנו בפרק זמן סביר לאחר יום קבלת המוצר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה. 

14.8. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

14.9. התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כלליים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בענין.

14.10. החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, לא יהיו אחראיות לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.

14.11. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את הגופים כאמור בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.

15. שינויים באתר

15.1. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

15.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

16. שונות

16.1. תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

16.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, אחראיות לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל. 

16.3. המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

16.4. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

16.5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.

16.6. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.